Népszerű bejegyzések

2012. december 20., csütörtök

A háromságpártiaknak: Az Isten Fiának emberré válásáról

Isten Fia lett emberré nem maga az Isten

Írok egy igaz történetet egy emberről, aki nem hitt a Bibliában, főleg abban, hogy az Isten egyszülött Fia ember lett, mígnem egy nap azon tűnődött mennyire sajnálatosak azok a szép kis madarak, amelyek néha nekimennek az ablakának és elszédülnek, leesnek és meghalnak. Míg azon tűnődött, hogyan tudna segíteni nekik, eszébe jutott a János 1 fejezete. 
"Ó bárcsak én is madár lehetnék, hogy megmondhassam nekik, az én ablakom átlátszó, de az mégis halál!" 
És akkor esett le az álla, hogy mit is tett Jézus, hogy KI VOLT ÉS MI LETT!!!.
Figyeljétek meg, kérlek, ezt: 

"14.  Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,    
15.  És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.    
16.  Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel.    
17.  Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.    
18.  Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik megkísértetnek." Zsidók 2:  

Mit mond a Biblia arról a Jézusról, aki a Golgotán vérzett értünk? Hogy félig Isten és félig ember volt? 

Ha Isten lett volna vagy csupán félig Isten - mint ahogy általában a korai eretnek gnosztikus szekták tanítói tanították, nem is lett volna annyira nehéz neki a halál! De egy embernek milyen nehéz lett volna, emlékeztek még a Mel Gibson Passziójára? Ha TELJESEN, MINDENESTŐL EMBER VOLT, akkor nagyon is nehéz volt neki meghalni!!! Gondolkodjatok a kiemelt szavakon, kérlek. 

Nos, próbálkozom, hátha észreveszitek, hogy az Úr Jézus itt a földön - a Biblia szerint: "mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz" 
Nos, mi emberek milyenek vagyunk, félig istenek és félig emberek? Nem. Mi csak emberek vagyunk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Akkor az Úr Jézus sem lehetett másképp itt a földön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nem lehetett egyben Isten természetű is és Ádám (azaz ember) természetű is!

A továbbiakban, kiemeltem két döntő fontosságú kulcsszót 
"És az Ige HÚSSÁ LETT és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal." János 1:14 
A sok félreértés a helytelen fordításokból is ered. Az Isten Fia hússá lett: az ó görögben ez a szó található. Tehát létezett azelőtt is, hogy hússá lett volna.

NE ÉRTSETEK FÉLRE!!! 
Az Isten Fia az égből jött, én elvetem az egész unitárius filót, spekulációt e dolog körül - akik ezt tagadják, mondván hogy az Isten Fiának nem volt ember előtti léte, mert csupán egy terv volt Isten fejében, és ezt a tervet egy emberbe ültette át. Az Isten Fia nem egy gondolat, nem egy eszme, nem csupán egy terv volt az égi Apa, a Teremtő fejében, hanem ennél több, egy igazi Fiú. És ez az igazi istenfiú, teljesen emberré lett, teljesen felhagyva és levetve istentermészetét. Teljesen kiszolgáltatta magát és az Isten Fiából Ádám Fia lett. Az ember Jézus Krisztus, az utolsó Ádám. De jure Isten Fia maradt, azonban de facto Ádám Fia lett.
Ha Ő ennél több lett volna, sokkal több, nem lett volna megfelelő az engesztelő áldozat, hiszen az isteni törvénykönyv szerint emberért embert kellett adni. És ezért kellett emberré váljon, hogy tökéletes legyen a váltság: embert emberért. "Egyszülött Istenfiú" volt, valóságos, az égi Édesapától különálló lény, aki Istennel volt, "pros ton Theon" (János 1:1) és aki az égi Édesapa tökéletes képmása volt, ugyanazzal az isteni természettel rendelkezvén (2Péter 1:4), mint amelyikben mi is meg fogunk jelenni Őelőtte. És mégis emberré lett, mi érettünk való szeretetből. Hogy meghalhasson értünk, a mi vétkeinkért.

Áldás, béke az égi Édesapától és Fiától, a Szent Szellemen által. 
János 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése