Népszerű bejegyzések

2012. december 19., szerda

A modernizált purgatóriumról


Vannak akik körülbelül ezt hiszik:
"Világos különbség van az üdvözülés és az Isten országába való bejutás (és az ott való uralkodás Jézussal) között. A kettő, nem ugyanaz. Aki most nem tarthatja be a Szent Írást, az még üdvözülhet, \"csak\" ki esik az első feltámadásból." 
Ez az állásfoglalás jól megfigyelhető C.T. Russell és a hozzá közel állók tanulmányaiban.
Russell szerint két üdvözülési út, vagy mód van: 
1. az ezerév elött
2. az ezerévben
Ez az eszme nagyon hasonlít ahhoz amit Armstrong és a COG tanít, csak annyiban tér el Russelltől, hogy az általános feltámadást az ezer év után látja (és szerintem ez helyes, de az már nem amit ők ezután látnak "próbaidőt a megtérésre"), míg Russell az általános feltámadást az ezer évben látja, valahol az ezer év elején (ami szerintem téves). 
De az az eszme, hogy a második üdvözülési út vagy mód az ezer évben lenne vagy az ezer év után lenne, ha nem is a bemutatott módban, de elvben nagyon hasonlít a katolikus purgatórium téziséhez (tehát vannak jó emberek akik már most üdvözültek, vannak nem olyan jó, de sem nem olyan rossz emberek a purgatóriumban akik egy bizonyos segítséggel még üdvözülhetnek és vannak rossz emberek, akiken már nem segíthet senki), de valahogy nem talál azzal amit a Szent Írás sürgetően közöl, és amely mindig csak egy megmentési útról beszél:
"Menjetek be (most vagy az ezer évben? most vagy ezer év utáni időben?) a szoros kapun…mert széles az az út amely (most vagy az ezer évben? most vagy ezer év utáni időben?) a veszedelemre visz… " Máté 7:13. 
Kétlem, hogy Urunk a jövőre értelmezte volna e beszédét, egy modernizált purgatóriumot ecsetelve a szemeink elé, ezért mindenki aki játszadozik és kacérkodik a bűnnel és az ezer évre vagy az ezer év utáni időre halogatja a megtérését, úgy fogva fel, hogy a mostani lehetőségen kívül még van egy második megtérési lehetősége, az tulajdonképpen egy óriási veszélyben forog, egy nagy kártyavárat épít, mert ha nincs egy ilyen lehetőség, akkor ő mindent egy puszta tézisre épített.
Erre figyelmeztet Krisztus Urunk is:
"És valaki hallja én tőlem e beszédeket (most vagy az ezer évben? most vagy ezer év utáni időben?), és nem cselekszi meg azokat (most vagy az ezer évben? most vagy ezer év utáni időben?), hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre (homokra) építette házát (most vagy az ezer évben? most vagy ezer év utáni időben?)." Máté 7:26
Tehát nekünk mostan szükséges megtérnünk, mert nincs egy második lehetőség (János 3:3-21).
Emlékszem, hogy egyik Jehova Tanúja, aki városfelvigyázó és elnöklő felvigyázó volt (Jehova Tanúi tudják mit jelent ez) mesélte egyik bibliatanulmányozójának kérdését és a rá adott büszke válaszát. Körülbelül a következő kérdés lett feltéve neki: "Ha én meghalok Armaggedon előtt és nem tértem meg mi lesz a különbség közöttem és közötted az új világban?" 
A rá adott büszke válasz: "Nekem (vagyis a felvigyázónak) könnyebb lesz alkalmazkodnom az ottani új körülményekhez, míg magának nehezebb lesz, mert folytatnia kell a Bibliatanulmányozást és nehezebb lesz alkalmazkodnia." 
Mint látszik Jehova Tanúinak mentalitása nem távolodott el nagyon Russell felfogásától és tovább fújják azt (persze vannak különbségek). Russell az "ítéletre" való feltámadás alatt azt értette, hogy minden Istenhez meg nem tért és akármilyen BŰNÖS ÉLETET ÉLT személy feltámad egy új megmentési lehetőségre, de egyesek nem fognak tudni alkalmazkodni, mivel vétkeztek a Szent Szellem ellen, de azért meg lesz adva nekik is az új megmentési lehetőség. Most Jehova Tanúi Russelltől eltérően úgy látják, hogy akik a Szent Szellem ellen vétkeztek nem támadnak fel egyáltalán, pedig az, hogy az ítéletre mindenki feltámad világosan le van írva és nem lehet nézni másképpen csakis szó szerint: lásd János 5:28,29). De veszélyes egy ilyen új lehetőség kártyavárára építeni, mert a Szent Írás világos: 
"A ki hisz a Fiúban (most vagy az ezer évben? most vagy ezer év utáni időben?), örök élete van (általa), a ki nem enged a Fiúnak (most vagy az ezer évben? most vagy ezer év utáni időben?) nem lát (örök) életet, hanem az Isten haragja marad rajta." János 3:36
Ezért nagy figyelem.
Az idők folyamán mindig is egyetlen megmentési út volt, még akkor is ha nem mindenki lehetett Énók, Noé, Ábrahám, Mózes, Józsúé, Sámuel vagy Dávid…Amiért nem lehetett mindenkinek hozzájuk hasonló Istentől való megbecsülése, azt jelenti, hogy a többieknek nem kellett ugyanazokat az Isteni törvényeket megtartaniuk és mondjuk úgy "az átlaghívőknek" volt egy amolyan "lazább", "engedékenyebb" törvényük? Csak egyetlen út volt akkor is, nem egy "szigorú" és egy "lazább", mégis ezek feljebb kerültek az Istentől való megbecsülés ranglétráján. 
Amiért a Keresztyén Gyülekezet mint Isten szellemi Temploma, Istentől egy jobb gondoskodásban, pozícióban részesül (lásd, papok és királyok lesznek Krisztus társaságában: Zsidók 11:40, Jel. 20:6) ez azt jelenti, hogy Isten tőlük elvár egy szigorú utat és azoktól akik nem akarnak ebben a kiváltságban részesülni, tehát a többieknek elnézi a lazább utat? Ne feledjük, hogy ez az út egyetlen út marad az egész idők folyamán, sohasem lesz egy szigorú és egy lazább út. 
Imádkozzunk, hogy ne essünk a Russell kísértésébe és valljuk meg bátran, de szeretetteljesen embertársaink előtt:
"Uram, én szeretem önt, mert testvérem és embertársam, kérem ne vegye sértésként azt amit mondok, hanem figyelmeztetésként, mert az Úr Jézus Krisztus szerint mindazok akik nem térnek meg bűneikből, örökre el vannak veszve. Ezért úgy nékem, mint önnek szükségünk van Isten megbocsájtó kegyelmére. Ajánlom, gondolkozzék el azon, hogy ön is térjen meg bűneiből és fogadja el Krisztus által, Isten megtartó kegyelmét."
Hívők, akik elfogadták a modern kori purgatóriumok elméleteit, szellemileg visszaestek és szellemi életükben további fanatikus és megdöbbentő, keresztyén gyülekezet ellenes elméletek ütötték fel a fejüket, mindennapi életükhöz pedig megbotránkoztató viselkedések társultak. Nincs semmilyen megszentelő erejük ezeknek a modern kori purgatóriumos elméleteknek.
Dobjuk el magunktól testvérek, a modern purgatóriumok elméleteit!!!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése