Népszerű bejegyzések

2012. december 24., hétfő

Kikkel szeretnék találkozni?


Mindazokkal a testvéreket akik elvetik a szentháromság dogmáját, a szó szerinti tüzes kínzást a pokolban, az emberek halhatatlan lélekkel való születését, ugyanakkor nem hajlandók az Őrtorony Társulatot bálványozni és látják mi nem megy jól a Jehova Tanú mozgalomban.
Sajnos, a magukat keresztény vagy keresztyén "történelmi" egyházaknak nevező emberi tömörülések, sok hibát követtek el, úgy tanításban (háromság, szó szerinti tüzes kínzás a pokolban, emberek halhatatlan lélekkel való születése, stb.) mint viselkedésben (inkvizició, háborúkban való részvétel, világias szellem és magatartás, stb.), de ez nem ad okot arra a modern kori keresztény, keresztyén vagy bárhogy is magukat nevező emberi tömörüléseknek, hogy hasonló módon viselkedjenek. 
Jehova Isten parancsolja, hogy fussunk ki Nagy Babilonból, vagyis a hamis vallások birodalmából és minden fertelmességéből (Jel.18:4-8), ha nem akarunk kapni csapásaiból (és ezt nem csak Jehova Tanúinak, hanem minden magát "Bibliában hívő" nevező egyénnek mondja). Ez azt jelenti, hogy fel kell hagyjunk minden olyan értelmezéssel, amely Nagy Babilonból származik és sok Jehova Tanúja előtt már közismert és elfogadott tény, hogy az a "hét idős" elmélet amely 1914-hez vezet Nagy Babilonból származik. 
Köztudott, hogy sajnos (sok kárörvendő vallásoskodó örömére) sokan Jehova Tanúi közül, bánatukban és csalódásukban visszamennek a világba vagy Nagy Babilonba, amely egy kilátástalan és végzetes lépés. Mások (a legfelső köröktől a szimpla hírnökökig), akik szintén tudnak a tényekről, képmutató módon tovább fújják a hazugságaikat vagy sunyi módon hallgatnak és kuksolnak, Jónás prófétához hasonlóan irtózva a küldetésük tudatától, várva hogy más süsse meg a kezét, kivéve a gesztenyét a forró parázsból, egy elméletet is kitaláltak a bűnük palástolására, a "várj Jehovára" cím alatt. 
Nem lenne jobb továbbra is a szeretett Jehova Istenüket szolgálni, tiszta szívvel, elmével és lelkiismerettel az ő fia, Jézus Urunk és üdvözítőnk  nevében??? Ahogyan eddig kitartással és mondhatni fanatizmussal prédikálták a csalódásuk gyümölcseit, nem lenne jobb elhagyni azt ami rossz és tovább folytatni azt ami jó??? Ezt csakis megtisztulva és evangéliumi módra szervezett gyülekezetben lehet. Persze, a kicsiny és sokak által kigúnyolt, lenézett, megvetett parányi kezdet mindig nehéz, fárasztó és kilátástalannak tűnhet. Mégis, azok akik óhajtják, mert igazán hisznek Jehovában, aki a próféta szerint, az igazán hívőknek új erőt és szárnyat ad mint a sasnak, megtisztulhatnak és új, valódi áldásokban gazdag életet kezdhetnek!!!
Mindazok a felsorolt és be nem teljesedett időrendi téves követelődözések, elvárások, és tanítások, az Őrtornyos egyházpolitikai vérkérdéssel és más szégyenletes dolgokkal együtt, hamis fényt vetettek Jehova Istenre, mivel az Őrtorony Társulat, úgy Russell alatt, mint azután is a kinevezett (ma azt állítják, hogy csakis 1914 után, valamikor 1919-ben lett a WTS kinevezve) (felkenetett) "vezető, igazgató", közvetítő és küldetett prófétát akarta játszani a világ és Jehova Isten között. Mindezekért a hibákért sok ember kigúnyolta és csúfolta Jehova Istent, Szent Nevét és Szent Szavát!
Ez az igazság! Ha történetesen egy Jehova Tanúja állást foglal a valódi igazságok mellett, köztudott, hogy az Őrtorony Társulat inkviziciójának hivatalnokai le fognak csapni rá, le fogják járatni és mindenfélét fognak mondani róla, talán még ki is fogják dobni a gyülekezetből mint hitehagyott. Ha a te esetedben is igaz, vagy igaz lesz a jövőben, ne keseredj el, Jehova, Istened gondoskodni fog rólad, mint ahogy Fia az Úr Jézus megígérte (Máté 10:19-42, 19:24-30). Nehéz lesz a kezdet, ezért tetterős és kitartó hittel kell lenned. Ha érdekel az igazi imádat visszaállítása, gyere el egy találkozóra! bibliaantica@yahoo.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése