Népszerű bejegyzések

2012. december 22., szombat

Nyilt levél volt Jehova TanúinakKedves ex-testvérek,
Sajnos, sokan azok közül akik Jehova Tanúi voltak, majd elhagyták az Őrtorony Társulatot, most úgy tekintenek Jehova Tanúira, hogy ezeknek muszáj mindenben tévedniük. Jehova Tanúinak sem kellene hasonló módon gondolkodniuk mindenkiről. Ez az eljárás arra késztet némelyeket, hogy a hitetlen világba zárkózzanak, és ott egyenesen a gátlástalan viselkedés, az ital vagy más drog őrületébe kerüljenek.
Kérlek tűrjetek el ti is egy keveset.
Engem sem köt semmi az Őrtorony Társulathoz, ami részrehajlóvá tegyen, nem vagyok tag és nincs miért védjem.
A probléma az, hogy sem Jehova Tanúinak a szakértői, sem Jehova Tanúi ellenzőinek a szakértői nem mondanak el mindent a dologról…. Bizonyos esetekben csak részrehajlóan, és ez egy bizonyos fokig csalás, I nélküli gazság, manipuláció, képmutatás. 
Jehova Tanúinak hibái már be lettek mutatva. De mi a helyzet a másik oldallal? Például megmondták azt, hogy amikor a pápai sereg elfoglalta észak Itáliát (Lombardiát) a 6-dik században, hány védtelen áriánus lakost (civilt és papot) öltek meg a saját templomaikban és, hány áriánus szombatistát öltek meg szombaton Észak Afrikában amikor tudták, hogy ezek nem fognak fegyvert? Továbbá, hány áldozata volt a katolikus rezsimeknek és az inkviziciójának és hány szerencsétlen embert égettek el élve, puszta névtelen feljelentések alapján? És a feljelentő ládikákról, ahova dughatták az "igazságokat" a szomszédokról, akiket aztán jól kinyírtak és a feljelentőket jól megajándékoztak, kitüntettek? Továbbá ismeritek-e a keleti szláv és bizánci ortodox egyház hasonló gaztetteit, hallottatok-e egy Teodóra nevezetű örömlányról, aki miután bizánci császárné lett, milyen szentül konszolidálta a képimádatot, hány százezer hulla testén keresztül? Halottatok-e a bűnbocsánatot áruló cédulákról, hát arról, hogy volt egy nagy kurva, név szerint Johanna, aki ?-dik János álnév alatt egyszerre férfi és egyben pápa is lett? Hallottátok-e, hogyan halt meg ez a kurva, egy nyári katolikus körmenet élén, amikor hirtelen egy koraszülött gyereket hozott világra? Hallottátok-e, hogy ezt már a katolikusok nem ismerik el? Hát az albigensek mészárlásáról hallottatok? Hát arról, hogy milyen szentek voltak a keresztes lovagok és gyalogok? Hát azt hallottátok-e, amikor egy pápa partiján, versenyt rendezett a pápa, több párral, hogy ki tud kopulálni (közösülni) többször egymás után, a pápa egy komoly aranypénzből álló összeget adott annak a párnak aki nyert? Hallottátok-e hogy a spanyol és portugál katolikus papok hogyan kereskedtek az indiánokkal és a négerekkel, mint rabszolgákkal és hogy összeszűrték ezért a levet a muzulmánokkal? Hát a protestánsokról hallottatok, hogyan ölték az indiánokat? Kálvin úr genfi rémuralmáról hallottatok? És Luther világias vicceiről hallottatok és arról, hogy miután jól leszidta Rotterdami Erasmus, katolikus tudóst mert nem hagyta el a katolikus vallást, az élete végén ő is arról panaszkodott, hogy nem lett volna jobb neki is ottan maradni? És a francia vallásháború híreseiről tesőkék, a katolikus Montlukról és a református Des Ardetszről és a Szent Bertalan éjszakáról, hallottatok? Hát a cseh husziták zsákmány és rabló portyáiról? Hát a száz éves háborúról és a harminc éves háborúról a katolikusok és a protestánsok között, hallottatok-e? Hát arról, hogyan üldözték a katolikusok és a protestánsok egyesült erővel az anabaptistákat? Hát az adventisták be nem teljesült próféciáiról hallottál? Hát a keresztyének világgyarmatairól, az indiánok, az ausztrál aborigének és más benszülöttek tömeges pusztításáról az ópiumháborúról és a két világháborúról tesőkék, hogy ebben a drága protestánsok és újprotestánsok többsége is részt vett kevés kivétellel? Hát a ruandai és jugoszláviai mészárlásokról? Hát arról, hogyan vetélik el a keresztyén nők a gyerekeiket és hogy milyen nagy kurvaságok, káromkodások és ivászatok mennek végbe a keresztyének között, és hogy mi minden csömört végignéznek a televizióban? És arról hogy milyen illedelmesek a keresztyén fiatalok, és hogyan kábitószereznek? És egész nap lenne mit soroljak.
Most rátérve az irodalomra, a három egy istenes barátaitok mondták, hogy a 9-dik századig hogyan írták a kéziratokat? És azt mondták, hogy kik irták? Ha nem, akkor olvassátok el még egyszer a rekizitoriumomat, de igyatok egy kávét előbb, hogy ébredjetek fel. És a protestánsok nem ezektől (értsd a katolikusoktól) vették át a betoldásokat, a szavak sorrendjét, a pontokat és a vesszőket és evel a betoldások, a szavak sorrendjének, a pontoknak és vesszőknek helyét? Vajon a katolikusokat ki ihlette arra a sok gonoszágra amit tettek, az Isten vagy a Sátán? Na és akkor a sok gonoszságaik miatt megbízhatóbbak? Nem részrehajló az aki így látja? Megbizhatóbbak-e, jobbak-e a katolikusok Jehova Tanúinál? Ezzel nem akarom mondani azt, hogy Jehova Tanúi teljesen megbízhatók. Ezért kell visszamenni a forráshoz, mert csak a 9-dik századtól használták a pontokat és vesszőket, és a görög koiné irodalom szavainak sorrendje elég eltérő a mi nyelvünkhöz képest. 
Lássunk csak egy szöveget. Egy román nyelvű három egy isten evangéliuminak mondott gyülekezet sorközi kiadását nézem, a görögben található szavakkal és sorrendel, tehát nem vádolhattok részrehajlással:
Róma 9:5
"Kiké pátriárkák és ből ki Krisztus szerint hús ki felett minden Isten áldást neki mindörökké ámen"
Na most igazodjunk el. Tudjátok-e, hogy a magyarok úgy mondják hogy "fehér ló", "kiből", "hús szerint", stb. a görögök pedig hogy "ló fehér", "ből ki", "szerint hús", stb.. Melyik a jobb? Szerintünk a magyar, nem? Mégis a tudós nyelvészek szerint a görög. A nyelvészek három nyelvcsaládba sorolják az emberiség nyelveit, aszerint hogy melyikkel lehet a legtöbbet kifejezni. Ezek szerint van I, II és III osztályzatú nyelvcsalád és a görög az elsőben van míg mi a másodikban. 
Na most mit tegyünk??? Ez a görög és ne feledjük, hogy három egy isten pártiak fordították tesőkék, tehát el is lehet egy kicsit kozmásítva, odaégetve vagyis dogmásítva, mert észrevettem a görög szövegben tesőkék 5 (öt) szót amit a román három egy isten hívők nem fordítanak, sem lábjegyzetben nem közlik a dolgokat, számokkal jelzem ott ahól ezek találhatók, de nincsenek lefordítva:
"Kiké (1) pátriárkák és ből ki (2) Krisztus (3) szerint hús (4) ki felett minden Isten áldást neki (5) mindörökké ámen"
Lássuk mit látott Károli Gáspár, a vizsolyi ősapánk?
"A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindenek felette örökké állandó Isten. Ámen."
Minden stimmel, mit szoltok? Szerintem nem tesőkék és amig az az 5 le nem fordított szócska nincs kellő képpen tisztázva, addig elég homályos a kép.
Tehát, a sorok közt elhanyagolt és le nem fordított szócskák megfejtésére várva, két lehetséges fordítás látható:
Az alap tehát ez:
"Kiké (1) pátriárkák és ből ki (2) Krisztus (3) szerint hús (4) ki felett minden Isten áldást neki (5) mindörökké ámen"
A lehetéges fordítások:
"A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindenek felette örökké állandó Isten. Ámen."
"Kiké pátriárkák és kiből Krisztus hús szerint. Ki minden felett, Isten (tehát Isten, aki a Roma 9:4,5 versben felsoroltak felett van, beleértve a pátriárkákat és Krisztut is), áldást neki mindörökké. Ámen." 
Sokat számít tehát, hova teszel egy pontot vagy egy vesszőt.
Lássátok: Lukács 23:43, 1János 5:20
Ismeritek a Máté 28:19 hamisitását, hogy eredetileg csak "az én nevemben" vagyis az Úr Jézus nevében volt? Hát azt, hogy a Lukács 16:19-31 betoldás? És sorolhatnám.
Remélve, hogy ti saját magatok az ima ereje alatt döntve döntitek el a katolikusok, ó és új protestánsok kényes dolgait, nem csak Jehova Tanúiét, ajálom az őszinte ima erejét. Valjátok be kedves olvasók bűneiteket és tehetetlenségetek Istennek, Főpapunk által, ő megbocsájt, hiszen tudja, hogy úgy Jehova Tanúi mint a többieknek is (katolikusoknak, ó és új protestánsoknak) szükségük van az őszinte és a teljes megtérésre, és a dolgok helyreigazítására. Nem mondhatok mást testvéreim, mint a Mester:
"Ne csodálkozz….Szükség néktek újjászületnetek." (János 3:7). Ez azt jelenti, hogy elöször is fel kell fogjátok, és észre kell vegyétek, hogy részrehajlás nélkül kell ítélkezzetek. Ezt sajnos, sem Kálvin sem Luther nem vette észre.
Tisztelettel és szeretettel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése