Népszerű bejegyzések

2013. január 13., vasárnap

"A harmadik lépés" vagyis "mond meg a gyülekezetnek" Máté 18:15-17
Mindenkinek el kell mondani mások hibáját? Igen, bizonyos esetben. Közszemlére kell kitenni? Igen, bizonyos esetben. Ez nem túlzás? Nem, abban a bizonyos esetben, ha a bűn alapos, és az illető nem bánja meg, miután figyelmeztetve lett, hanem továbbra is dacol a bűnös jellemével, papolva továbbra is a hibájával. Igen, ebben a bizonyos esetben mindenkinek el kell mondani, mint írva van: "mond meg a gyülekezetnek" Máté 18:15-17
"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolodok székében nem ül, Hanem Jehova törvényében (nem "dnj" vagyis "Adonáj" "Úr" van az óhéber iratokban, hanem Yhwh, tehát Jehova) van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal." Zsoltárok 1:1,2
De mit jelent az a szó, hogy csúfolni? Általában a gúnyosan megszégyenítő megjegyzéseket. 
Ez azt jelenti, hogy mikor Illés próféta kicsúfolta a Baál prófétáit (1Királyok 18:26,27), mikor Alámerítő János és az Úr Jézus "mérges kígyók fajzatainak" nevezte a farizeusokat és az írástudókat (Máté 3:7, Máté 23:33), mikor Péter apotol "gonosz nemzetségnek" (Ap. Csel. 2:40) nevezte a honfitársait, akkor a csúfolódok székében ültek? Nem, hiszen teljesen megalapozottak voltak. Ha ezek alaptalanok lettek volna, akkor ez bűn lett volna. A fent idézett zsoltár az alaptalan, hiábavaló, pletykafészkekre mondja ki a nemtetsző ítéletet. Olyan valakikre akiknek ha kell ha nem rögeszméje lett a csúfolkodás. De vajon a bűnt sem nem szabad kicsúfolni? Vajon erre is kitér a zsoltár írója? Vajon a bűnnel, kesztyűs kézzel kell bánni, mint a hímes tojással?
Jelen blog sem akar senkit ártatlanul kicsúfolni, ha néhól a fenti esetekhez hasonlóan jár el, hanem csupán a Szent Írás tanácsa szerint jár el:
"Éppen úgy fizessetek neki, ahogy ő fizetett, és kétszer annyit tegyetek vele, igen, a kétszeresét annak, amit ő tett, a pohárba, melybe ő töltött kevert italt, kétszer annyit töltsetek neki abból." (Jelenések 18:6)
Tehát nem lessz senki illetlenül, ártatlanúl megtámadva, kigúnyolva, hiszen:
"Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők." Máté 7:12-23
Az Isten Fia egy ismertetőjelről beszélt, a jó és a rossz gyümölcsről. Hogy kiket szemléltetnek, gondolom mindenki tudja. Ő nem mondta, hogy ezeket csak szemlélni kell, és aztán mindenki tartsa meg magának a véleményét. Néhányan így fogják fel a dolgokat, hogy "Ne csináljunk bajt." Krisztus sohasem tanított ilyensmit, sőt ezt mondta: "Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békeséget adjak e földön? Nem, mondom néktek, sőt inkább meghasonlást." Lukács 12:51
Mindenki szereti ha felmutatják a jó gyümölcseit. Vannak azonban rossz gyümölcsök is. Ha ezeket a rossz gyümölcsöket felmutatod azoknak akik ezeket termik mindjárt azzal vádolnak, hogy féligazságokat terjesztve csúfolod, gúnyolod és rágalmazod őket, sőt még a kivülállok is pártjukat fogják, mondva: "Miért kötödsz beléjük? Hagyd békén fiam őket, hiszen minden vallás jó a maga módján és ahogy igaz az a közmondás hogy minden út Romába vezet úgy igaz az is, hogy minden vallás Istenhez vezet".

Ez teljesen ellentmond az Úr Jézus komoly figyelmeztetésének. Az ítéletnapon sokan fognak sírni, mert nem szívlelték meg az Úr Jézus szeretetből jövő és józan kritikáját.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése