Népszerű bejegyzések

2013. január 7., hétfő

A mannaszedés és a szombatnap


Egyesek szerint a szombatot már az egyiptomi kivonulás elött is tartották. Az egyik ilyen igehely ennek alátámasztására szerintük a 2Mózes 16-dik rész lenne.
Viszont a távolibb szövegöszefüggés azt mutatja, hogy a manna megszünt és egyáltalán nem termett többé amikor Izráel fiai ettek az ígéret földjének a gyümölcseiből:
"És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájuk az Izráel fiainak, hanem Kanaán földének gyümölcséből evének abban az esztendőben." Jozsué 5:12
A manna megszünte, azt mutatja, hogy nem volt öröktől fogva és az izráeliták sem ismerték, ezért azt kérdezték: "Mi ez?" 2Mózes 16:15 UV
Tehát, az izráeliták nem ismerhették sem a mannát, sem a manna tulajdonságait hiszen első alkalomkor más napra is hagytak és az megromlott:
"Azt is mondá nékik Mózes: Senki ne hagyjon abból reggelre
De nem halgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre, és megférgesedék s megbüszhödék. Mózes pedig megharagudék reájok." 2Mózes 16:19,20
Az pedig, hogy némelyek az izráeliták közül kimentek a hetedik napon is mannát szedni, nem csak a manna tulajdonságainak a nem ismerését mutatja, hanem azt is, hogy az izráeliták nem voltak hozzászokva a hetedik nap megtartásával, mert ilyen napot nem is tartottak addig és nem is tarthattak volna, hiszen rabszolgák voltak Egyiptomban:
"És lőn hetednapon: kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának." 2Mózes 16:27
Továbbá, ha az izráeliták már tartottak volna egy hetednapi pihenőnapot az Egyiptomi kivonulás előtt, ez tudatva lett volna, vagy legalább célzások lettek volna a Szent Írásban evel kapcsolatban, mint a körülmetélkedéssel kapcsolatban, viszont a Bibliában ez áll:
"És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?
Lássátok meg! az Úr (Yhwh) adta néktek a szombatot; azért ád ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, kiki a maga helyén; senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon."
2Mózes 16:28,29 
Végül is, nehézségek árán, a nép megértette az új helyzetet és engedelmeskedett:
"És nyugoszik vala a nép a hetedik napon." 2Mózes 16:30 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése