Népszerű bejegyzések

2013. január 31., csütörtök

Államvizsaga képek nélkül - Jehova Tanúiról


(Megjegyzés: Nem én írtam)

3 A Kolozsváron jelenlevő csoportok bemutatása[1]

 

3.3 Jehova Tanúi[2]

A Jehova Tanúi az egyik legismertebb „szekta”, amely ellen nagyon sok támadás irányul. Ennek egyik oka nagyon jól megszervezett misszionáló és prédikáló szolgálatuk, melynek keretében elvileg minden családot felkeresnek, amely az adott gyülekezet területén lakik. Folyamatosan osztogatják a saját magukról szóló irodalmat (Őrtorony, Ébredjetek szórólapok stb.), és ingyenes házi bibliatanulmányozásra vállalkoznak. Meggyőzési technikáik, és hitük is általában, értelmi alapú, nem fektetnek hangsúlyt az érzelmekre – ellentétben a karizmatikus jellegű közösségekkel.
                Kolozsváron 23 gyülekezetük van, amelyek a város 3 pontján felépített „Királyság termekben” tartják alkalmaikat. Egy gyülekezet taglétszáma 80-100 között van, így 2000-nél több tanúval kell számolnunk Kolozsvár szintjén. Ebből körülbelül 400-500 magyar.
                A század első évtizedeiben telepedtek meg Kolozsváron, azóta folytatják itt prédikáló szolgálatukat, amely ma is igen hatékony, hiszen a gyülekezetek tagjainak 90 százaléka nem „jehovista” családban nőtt fel.[3]

3.3.1 A kezdetek

Charles Taze Russel (1852–1916) kálvinista/ kongregacionalista nevelésben részesült, de az 1860-as évek közepén áttért egy adventista gyülekezetbe. Itt bibliatanulmányozó csoportot alapított, és társaival együtt 1874-re várták a jelen rend végét. Miután várakozásaik hamisnak bizonyultak, Russel kapcsolatba került N. H Barbourral, aki szerint Krisztus valóban eljött 1874-ben, de láthatatlan formában hogy egy elit-csoportot szellemileg előkészítsen a közeljövőben bekövetkező világ végére. Russel és Barbour a világ végének bekövetkeztét 1914-re jósolták meg (Dán 4 alapján, a hét korszak 7-szer 360 év, azaz 2520 év, amit Jeruzsálem Nabukodonozor általi elfolalásától, i.e. 606-tól (!) számítanak). Russel azonnal terjeszteni is kezdte tanait prédikációkon, folyóiratokon és a média minden lehetséges formáján keresztül. Az Őrtorony például 1879 óta jelenik meg, 1912-ben egy mozgófilmet készítettek A teremtés története képekben címmel.[4] A jóslat nem vált be, az Őrtorony Társulat mai értelmezése szerint: „Nem minden következett be 1914-ben abból, amit vártak, mégis ez az év jelezte a pogányok idejének a végét, s egyben különleges jelentőségű év is volt. Sok történész és tudósító egyetért abban, hogy 1914 fordulópont volt az emberi történelemben.”[5] „Az utóbbi időben a világban végbemenő események magukban véve rosszak, amire azonban mutatnak, az jó: nevezetesen Krisztus jelenlétére. Az előbb említett állapotok a széles körben előre jelzett 1914-es évben kezdtek bekövetkezni! Ez az év jelezte a pogányok idejének végét, valamint az emberi uralom és Krisztus ezeréves (millenniumi) uralma közötti átmeneti időszak kezdetét.”[6]
                Russel utódja, Joseph F. Rutherford 1925-ben jelölte meg a vég újabb dátumát. A csalódást, amely ezt a téves jóslatot követte csak úgy élhette túl a közösség, hogy Rutherford a kezdeti rugalmas bibliatanulmányozó csoportot egy szigorú „teokratikus” szervezetté alakította. 1931-ben vették fel a Jehova Tanúi nevet. Rutherford vezetése alatt szilárdult meg, és vált kötelezővé az ajtóról ajtóra járó prédikáló szolgálat, szinte katonai fegyelmet és alárendeltséget alakított ki a szervezetben. Rutherfordot 1941-ben Nathan H. Knorr követte a Jehova Tanúi vezetésében, ő tovább erősítette a fegyelmet és a prédikáló szolgálat hatékonyságát az által, hogy egy belső oktató-tanító rendszert épített ki, amelynek segítségével a tanúk propagandisztikus tevékenységének meggyőző ereje tovább nőtt.[7] Olyannyira, hogy ma „mintegy 6 000 000 ember több mint 230 országban hirdeti a jó hírt Jehovának a Jézus Krisztus uralma alatt levő Királyságáról”[8].

3.3.2 Tanításuk

Jehova Tanúi a következőkben foglalják össze saját tanításukat:
Hittétel
Szentírási érv
A Biblia Isten Szava és igazság
2Tim 3:16, 17; 2Pét 1:20, 21; Ján 17:17
A Biblia megbízhatóbb, mint a hagyomány
Máté 15:3; Kol 2:8
Isten neve Jehova
Zsolt 83:19; Ézs 26:4; 1Móz 32:9; 2Móz 6:3
Krisztus az Isten Fia és alárendeltje
Máté 3:17; Ján 8:42; 14:28; 20:17; 1Kor 11:3; 15:28
Krisztus volt Isten első teremtésműve
Kol 1:15; Jel 3:14
Krisztus kínoszlopon halt meg, nem kereszten
Gal 3:13; Csel 5:30
Krisztus az emberi életét váltságdíjul adta az engedelmes emberekért
Máté 20:28; 1Tim 2:5, 6; 1Pét 2:24
Krisztus egyszeri áldozata elegendő volt
Róma 6:10; Héb 9:25–28
Krisztus halhatatlan szellemszemélyként támadt fel a halottak közül
1Pét 3:18; Róma 6:9; Jel 1:17, 18
Krisztus szellemben van jelen
Ján 14:19; Máté 24:3; 2Kor 5:16; Zsolt 110:1, 2
Most a vég idején élünk
Máté 24:3–14; 2Tim 3:1–5; Luk 17:26–30
A Krisztus alatti Királyság igazságosan és békében fog uralkodni a föld felett
Ézs 9:6, 7; 11:1–5; Dán 7:13, 14; Máté 6:10
A Királyság ideális életkörülményeket teremt majd a földön
Zsolt 72:1–4; Jel 7:9, 10, 13–17; 21:3, 4
A föld sosem fog elpusztulni vagy elnéptelenedni
Préd 1:4; Ézs 45:18; Zsolt 78:69
Isten megsemmisíti a dolgok jelenlegi rendszerét Har-Magedon csatájában
Jel 16:14, 16; Sof 3:8; Dán 2:44; Ézs 34:2; 55:10, 11
A gonoszok örökre elpusztulnak
Máté 25:41–46; 2Tessz 1:6–9Hittétel
Szentírási érv
Az Isten által helyeselt emberek örök életet nyernek
Ján 3:16; 10:27, 28; 17:3; Márk 10:29, 30
Csak egy út vezet az élethez
Máté 7:13, 14; Ef 4:4, 5
Az emberek Ádám bűne miatt halnak meg
Róma 5:12; 6:23
Az ember halálakor a lélek megszűnik létezni
Ez 18:4; Préd 9:12; Zsolt 6:6; 146:4; Ján 11:11–14
A pokol az emberiség közös sírja
Jób 14:13; Jel 20:13, 14
Bízhatunk a halottak feltámadásában
1Kor 15:20–22; Ján 5:28, 29; 11:25, 26
Az Ádámtól örökölt halál megszűnik
1Kor 15:26, 54; Jel 21:4; Ézs 25:8
Csak a 144 000 tagból álló kicsiny nyáj megy az égbe és uralkodik Krisztussal
Luk 12:32; Jel 14:1, 3; 1Kor 15:40–53; Jel 5:9, 10
A 144 000 tagjai újraszületnek Isten szellemi fiaiként
1Pét 1:23; Ján 3:3; Jel 7:3, 4
Az új szövetséget a szellemi Izraellel kötötték
Jer 31:31; Héb 8:10–13
Krisztus gyülekezete magára Krisztusra épül
Ef 2:20; Ézs 28:16; Máté 21:42
Csak Jehovához szabad imádkozni Krisztus által
Ján 14:6, 13, 14; 1Tim 2:5
Képek használata tilos az imádatban
2Móz 20:4, 5; 3Móz 26:1; 1Kor 10:14; Zsolt 115:4–8
Kerülni kell a spiritizmust
5Móz 18:10–12; Gal 5:19–21; 3Móz 19:31
Sátán a világ láthatatlan uralkodója
1Ján 5:19; 2Kor 4:4; Ján 12:31
A keresztényeknek nem szabad részt venniük vallásközi mozgalmakban
2Kor 6:14–17; 11:13–15; Gal 5:9; 5Móz 7:1–5
A keresztényeknek el kell különülniük a világtól
Jak 4:4; 1Ján 2:15; Ján 15:19; 17:16
Engedelmeskedni kell az emberi törvényeknek, amíg nincsenek ellentétben Isten törvényeivel
Máté 22:20, 21; 1Pét 2:12; 4:15
A vér bejuttatása a testbe akár szájon, akár vénán keresztül, sérti Isten törvényeit
1Móz 9:3, 4; 3Móz 17:14; Csel 15:28, 29
Engedelmeskedni kell a Biblia erkölcsi törvényeinek
1Kor 6:9, 10; Héb 13:4; 1Tim 3:2; Péld 5:1–23
A sabbat megtartására csak Izrael kapott parancsot, és érvénye a Mózesi Törvénnyel megszűnt
5Móz 5:15; 2Móz 31:13; Róma 10:4; Gal 4:9, 10; Kol 2:16, 17
Hittétel
Szentírási érv
A papi osztály és a különleges címek helytelenek
Máté 23:8–12; 20:25–27; Jób 32:21, 22
Az ember nem evolúció, hanem teremtés útján jött létre
Ézs 45:12; 1Móz 1:27; Máté 19:4
Krisztus példát mutatott, melyet Isten szolgálatában követni kell
1Pét 2:21; Héb 10:7; Ján 4:34; 6:38
A teljes bemerítéssel végrehajtott keresztelkedés az önátadást jelképezi
Márk 1:9, 10; Ján 3:23; Csel 19:4, 5
A keresztények örömmel tanúskodnak nyilvánosan a szentírási igazságról
Ézs 43:10–12
1. táblázat: A Jehova Tanúi hitelvei.[9]
                A következőkben néhány fontosabb tantételre térek csak ki. A Bibliát elsőrendű tekintélyként fogadják el: „A Biblia olyan igazságokat tartalmaz, amelyek szellemi megvilágosodást nyújtanak. Azok, akik befogadják a bibliai tudást, megszabadulnak olyan meggyőződésektől, amelyek emberek millióit tartják fogságban. Például a hallottak állapotáról szóló igazság megszabadít attól a félelemtől, hogy a halottak bánthatnának minket, vagy hogy az elhunyt rokonaink és barátaink szenvednének (Ezékiel 18:4).”[10] „De megbízhatunk-e valójában a Biblia jövőre vonatkozó próféciáiban, ide értve az »új égre és új földre« vonatkozó ígéreteket is? (2Péter 3:13; Jelenések 21:3–4) Tehát, mi volt a Biblia hihetőségének bizonyítéka a múltban? Több alkalommal is, még több száz évvel azelőtt elhangzó próféciák teljesedtek be minden részletükben.”[11] Fontos tudni azonban, hogy tanaik bizonyításár saját bibliafordításukat (Új Világ fordítás) használják, amely elvileg „igyekszik a lehető legszószerintibben fordítani a görög szöveget”[12]. A szervezet tanítása azonban átjárja ezt a fordítást, sok helyen olyan kifejezéseket tartalmaz, amelyeket semmilyen más fordítás sem, de amelyek alátámasztják a Jehova Tanúi hitelveit.[13]
                A Jaova név a héber הוה׳ mássalhangzók (Isten Mózesnek kinyilatkoztatott neve), és a szent név helyett ejtendő Adonáj magánhangzóinak összeolvasása révén keletkezett még a középkorban.[14]
                Tagadják a Szentháromságot. Jézus Isten első teremtménye, és „Jehova az emberi léte előtti Jézust a »kézmíveseként« használta fel minden egyéb dolog megteremtésekor az égben és a földön (Példabeszédek 8:22–31; Kolossé 1:16, 17). Isten a fő szószólójaként is felhasználta őt. Ezért hívják Jézust az »Ígének« (János 1:1–3; Jelenések 19:13).”[15] A Szentlélek, vagy „szent szellem” nem más, mint Isten tevékeny ereje.[16]
                Jézus nem testben támadt fel, hanem szellemlényként, és mióta visszatért az égbe királyként uralkodik. 1914 óta láthatatlanul visszatért a földre, most a pogányok idejének vége és Krisztus ezer éves uralma közötti átmeneti időszakot éljük, amelynek minden jel szerint hamarosan vége lesz.[17]
                Tagadják a lélek hallhatatlanságát, szerintük a halállal a lélek is elpusztul. A világ végén Isten feltámasztja (pontosabban újrateremti) majd azokat, akik méltónak bizonyultak arra, hogy a földi paradicsomban örökké éljenek, a többiek örökre elpusztulnak az armageddoni csatában.[18] Egy kiválasztott, 144000 tagú csoport majd szellemlényként fog Jézussal uralkodni. A „kicsiny nyájnak” csak egy kis része él még a földön. Ezek a még élő kiválasztottak azok, akik részt vehetnek a Nissan 14.-en tartott emlékünnepen (úrvacsorán), a többiek nagy sokasága csak „tiszteletteljes megfigyelő”.[19] A „nagy sokaság” a paradicsomi állapotokhoz visszatért földön fog örökké élni békében és boldogságban.[20]
                Erőteljesen támadnak más vallásokat. A világ ura a Sátán, aki többek között a „hamis vallás”[21] által vezeti félre az embereket. „Jézus egyetlen igaz keresztény vallást hozott létre. Ezért Jehova Isten igaz imádóinak ma csupán egyetlen testülete vagy csoportja kell hogy létezzen (János 4:23, 24; Efézus 4:4, 5). A Biblia azt tanítja, hogy csak néhány ember jár az élethez vezető, keskeny úton (Máté 7:13, 14). A Biblia megjövendölte, hogy az apostolok halála után lassan helytelen tanítások és nem keresztényi szokások szivárognak majd be a keresztény gyülekezetbe. Egyes férfiak maguk után vonnak majd hívőket, hogy Krisztus helyett őket kövessék (Máté 7:15, 21–23; Cselekedetek 20:29, 30)”[22]

3.3.3 Istentisztelet

Jehova Tanúi hetente háromszor találkoznak. Az egyik alkalmat az Őrtorony-tanulmányozásra, és egy 45 perces előadásra szánják. A másodikon a prédikáló szolgálat kérdéseit beszélik meg, és kioktatják őket a minél hatékonyabb prédikálásra. A harmadik gyülekezeti alkalom a gyülekezeti könyvtanulmányozás, amelyet családoknál tartnak meg; ekkor a Társult által kiadott folyóiratokat és könyveket tanulmányozzák.
                Ezen kívül rendszeresen tartanak körzeti és kerületi kongresszusokat, amelyek témája és az ott elhangzó előadások, eljátszott színdarabok szövege egységes az egész világon (hasonlóan a folyóiratok és egyéb kiadványok szövegeihez).

3.3.4 Erkölcs, mindennapi élet

A Társulat elvárja a tagoktól az erkölcsös életet. Az Isten által gyűlölt szokások a paráznaság, hazugság, szerencsejáték, lopás, dührohamok, erőszak, spiritizmus, részegség. Akik ezeket gyakorolják, nem lehetnek Isten Országának örökösei.[23] Nagy hangsúlyt fektetnek a családra, a családi élet békéjére (a férjnek szeretnie kell családját, és dolgoznia, hogy eltarthassa őket, a feleség legyen férje segítője, gondoskodjon a családról, a gyerekek tiszteljék szüleiket, a szülők feladata pedig, hogy oktassák és megfenyítsék gyermekeiket).[24]
                Nem ünneplik a Karácsonyt és Húsvétot. A Karácsony esetében arra hivatkoznak, hogy pogány ünnep helyét vette át, Jézus október 1. körül született. A húsvéti népszokásokat is pogány eredetűnek tartják. Arra hivatkoznak, hogy Jézus azt kérte tanítványaitól, hogy halálának napját ünnepeljék meg, ezért tartják ők Nissan 14.-én emlékünnepüket. A születésnapokat sem engedik megünnepelni, mert ezek ünneplése is ókori hamis vallásokból származik.[25] Elvárják, hogy a gyerekeik „kívülállók” legyenek az iskolában, ez már az óvodában is elkezdődik, mert nem engedik, hogy a fent említett ünnepségeken részt vegyenek. Ezen kívül nem vehetnek részt az iskolai sportban, bálokon, órán kívüli rendezvényeken, mert rossz lehet a társaság, nem megfelelőek az erkölcsi elvek stb.[26]
                A vérátömlesztés tilalma arra ószövetségi törvényre nyúlik vissza, amely tiltotta Izrael népének a vér fogyasztását. Ugyanarra hivatkoznak, mint a zsidók, hogy a lélek (élet) a vérben van. Semmiféleképpen nem fogadhatják be testükbe más élőlények vérét, ezért szigorúan tiltják a vérátömlesztést, helyette más orvosi eljárásokat javasolnak. Ugyancsak az élet tiszteletére visszavezetve utasítják el az abortuszt.[27]
                A tanúk hétköznapjainak fontos része a prédikáló szolgálat. Minden tanú kötelessége ezt meghatározott óraszámban végezni. Ezen kívül az úttörők különböző csoportjai emelt óraszámban járnak házról házra és terjesztik a Társulat által kiadott irodalmat. Ingyenes bibliatanulmányozásokat tartanak azoknál a házaknál, ahol erre igény van. A missziózásban töltött órákról nyilvántartást vezetnek, amelyet azután a központ összesít, és minden évben közzéteszik, hogy a tanúk világszerte hány órát töltöttek prédikálással.[28]

3.3.5 Összefoglalás

Számomra nyilvánvaló, hogy a Jehova Tanúi tanításának nagy része spekuláció, önkényesen kiragadott szentírási versek összekapcsolásának eredménye. Mivel nem hiszik a Szentháromságot, Jézus istenségét, a lélek halhatatlanságát, tulajdonképpen nem is tekinthetőek keresztényeknek. Ugyanakkor nagyon vehemensen támadják a többi vallást, a Sátántól valónak tekintik őket. Az ökumenizmus irányába való nyitottság hiánya egyértelműen a szekta egyik meghatározó jegye, amely akadály lehet egy gyülekezet tagjai számára a társadalmi beilleszkedésben (habár a Tanúknak nem is célja beilleszkedni a társadalomba).
                Nagyon sok előítéletes véleménnyel találkoztam azonban, és rengeteg polémikus éllel megírt, ellenük érvelő iratot olvastam. Vannak szerzők, akik nagyon végletesen fogalmaznak: „Kulturális destrukció. A Tanúk eszmerendszere totális és az európai kultúrával nem kompatibilis. Különösen káros akkor, ha egy gyermek olyan családban növekszik föl, ahol mindkét szülő a szektához tartozik. (...) A nemzettudat destrukciója. A szekta teljesen viszonylagosítja a nemzeti értéktudatot. (...) A szekta fanatizáló tanítása, amelyik a vérátömlesztés minden esetének megtagadására kényszeríti jóhiszemű tagjait, valójában egészségügyi szempontból destruktív, s mint ilyen büntetendő kellene, hogy legyen.”[29]
                Nem állítom azt, hogy más vallások fel kellene hagyjanak azzal, hogy híveiket a Tanúk módszereire figyelmeztessék. Hiszen amennyiben ők rendkívül rafinált és jól kidolgozott meggyőzési technikákat alkalmaznak (e miatt is lesznek nagyon jó ügynökök[30]), más egyházak hívei is tudatában kell legyenek annak, hogy saját hitüket hogyan védhetik meg. És ez nem a Jehova Tanúival szembeni intolerancia formájában kell megnyilvánuljon, hiszen ez csak alátámasztaná arra vonatkozó véleményüket, hogy más közösségek a Sátán szolgálatában állnak. Sokkal gyümölcsözőbbnek tartanám azt, hogy a különböző felekezetek saját híveiket a tudatos vallásosságra bíztassák, tudatosítsák bennük hitük tanításbeli alapjait, hogy ezek ismeretében önállóan is meg tudják cáfolni a Tanúk érveit. Egy igazi vita nem a másik fél személyének támadásában áll, hanem az általa felhozott érvek cáfolatában.
                Ugyanakkor jó példának tartom a Tanúk bibliaismeretét (még akkor is, ha a különböző szentírási helyeket a Társulat irányítása alapján kapcsolják össze), és azt az óriási energiát, amelyet vallásuk tanításának megismerésébe fektetnek. Nem vonom kétségbe a Tanúk többségének jóhiszeműségét, hiszen igyekeznek minél jobban gyakorlatba ültetni azt, amit hisznek. Ha más felekezetek hívei ekkora felkészültséggel és odaszánással hirdetnék az evangéliumot (örömhírt), valószínűnek tartom, hogy nem kéne a nyugati kereszténység válságáról beszélnünk.
                Mondanivalómat egy volt tanú szavaival támasztom alá: „Nagyon rendes emberek, és egészen olyanok, mint mindenki más. Nem bigottabbak másoknál. Csak élik a hitüket s a vallásukat. Ha valamiben hisz az ember, akkor tegye is ezt. (...) Nem ragadnak ki teljesen a társadalomból. Én mindig ilyen visszahúzódó voltam, de a legtöbben a gyülekezetből elég szociábilis emberkék, és ők az osztályukban is nagyon feltalálták magukat, havereik voltak, meg minden, jártak erre-arra. (...) Én nem vagyok olyan, hogy most kikerültem közülük, akkor kígyót-békát rájuk mondjak. Tisztelem őket. Persze nálunk is vannak, akik nem úgy élnek, ilyen-olyan dolgokat csinálnak (még mindig úgy mondom, hogy nálunk, még azért tanúnak vallom magam... félig-meddig). Kicsit bánom is azért, hogy otthagytam, de nem volt más választásom. Ha nem hisz az ember, akkor nincs miért csinálni.”[31] A fentiekből kiderül egyrészt az, hogy a Jehova Tanúi tevékenységét nem csak megtérések követik, hiszen az ő köreikből is vannak kilépők. De, legalábbis ebben az esetben, úgy tűnik, hogy a tagok jól érzik magukat abban a gyülekezetben, hitelesen próbálják megélni hitüket, és ezt követendő példának tartom.
[1] A Kolozsváron való megtelepedésük időrendi sorrendjében.
[2] A Jehova Tanúival foglalkozó szakirodalom nagyon nagy terjedelmű. Dolgozatomban bemutatásukkor elsősorban az őáltaluk kiadott irodalmat használtam fel, de történetük, tanaik összefoglalása és „tévedéseik ” kiemelése a következő helyeken is megtalálható: INTROVIGNE, 122–128; BÜTÖSI, 12–24; SZALAI András, Más Jézus, más Lélek, más Evangélium, Harmat, Budapest, 1998, 50–58; SZALAI András, Jehova és a szervezet, Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2001; ROSA, Giuseppe de, Vallások, szekták és a kereszténység, Szent István Társulat, Budapest, 1991, 151–166; TARNAY Brunó, katolicizmus és kultuszok, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1992, 48–52; NÉMETH Géza, Hidak és torlaszok. Írások vallásról, egyházról, társadalomról, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2000, 302–306; Minden vallás egyház? Tájékozódás a mai vallási pluralizmusban. „Senki titeket meg ne tévesszen…” Szektajelenségek Magyarországon napjainkban, (2. kötet), Az Ökumenikus Tanulmányi Központ Kiadványa, Budapest, 1996, 21–29.
[3] Szóbeli közlés, 2004. június 6.
[4] Vö. INTROVIGNE, 122–123.
[5] Jehova Tanúi – Kik ők? Miben hisznek? (Fejlődésük és növekedésük napjainkban.), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004, <www.watchtower.org\languages\h\library\jt\ article_02.htm> (2004 május 26.).
[6] Jehova Tanúi – Kik ők? Miben hisznek? (A jó hír, amelyet szeretnénk elmondani Önnek), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004, < www.watchtower.org\languages\h\library\jt\article_04.htm> (2004 május 26.).
[7] INTROVIGNE, 124–125.
[8] Jehova Tanúi – Kik ők? Miben hisznek? (Kik ők?), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004, < www.watchtower.org\languages\h\library\jt\article_01.htm> (2004 május 26.).
[9] Jehova Tanúi – Kik ők? Miben hisznek? (Miben hisznek?), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004, <www.watchtower.org\languages\h\library\jt\article_03.htm> (2004 május 26.).
[10] Aţi dori să cunoaşteţi mai multe despre Biblie?, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2001, 2. „Biblia conţine adevăruri care oferă iluminare spirituală. Cei care asimilează cunoştinţă biblică sunt eliberaţi de convingerile care ţin captivi milioane de oameni. De exmemplu, adevărul despre starea morţilor ne eliberează de teama că cei morţi ne-ar putea face rău sau că rudele ori prietenii noştri ar suferi (Ezechiel 18:4).”
[11] De ce te poţi încrede în Biblie?, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1991, 5. „Dar putem într-adevăr, să ne încredem în profeţiile Bibliei cu privire la viitor, inclusiv în promisiunile ei referitoare la »ceruri noi drepte şi un pământ nou«? (2Petru 3:13; Apocalips 21:3, 4). Ei bine, care a fost dovada credibilităţii Bibliei în trecut? De repetetate ori, profeţiile făcute chiar cu sute de ani înainte s-au împlinit cu exacitate în detaliu!”
[12] Idézi SZALAI, Jehova és a szervezet, 170.
[13] Ezek egy összefoglalása: SZALAI, Jehova és a szervezet, 129–226.
[14] Vö. TARNAY, 49.
[15] Mit kíván meg tőlünk Isten? (Ki Jézus Krisztus?), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002, <www.watchtower.org\languages\h\library\rq\article_03.htm> (2004 május 26.); Lásd még: Bucură-te pentru totdeauna de viaţă pe pământ, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association, New York, 1982, 29–42.
[16] Mit kíván meg tőlünk Isten? (Ki az Isten?), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002, <www.watchtower.org\languages\h\library\rq\article_02.htm> (2004 május 26.).
[17] Vö. Fennmarad ez a világ?, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1992.
[18] Mit kíván meg tőlünk Isten? (Mi Isten szándéka a földdel?), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002, <www.watchtower.org\languages\h\library\rq\article_05.htm> (2004 május 26.).
[19] Vö. SZALAI, Más Jézus, más Lélek, más Evangélium, 51.
[20] Vö. Élet egy békés új világban, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1991.
[21] Mit kíván meg tőlünk Isten? (Ki az Ördög?), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002, <www.watchtower.org\languages\h\library\rq\article_04.htm> (2004 május 26.).
[22] Mit kíván meg tőlünk Isten? (Hogyan találhatod meg az igazi vallást?), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002. <www.watchtower.org\languages\h\library\rq\article_13.htm> (2004 május 26.).
[23] Vö. Mit kíván meg tőlünk Isten? (Szokások, melyeket Isten gyűlöl?), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002, <www.watchtower.org\languages\h\library\rq\article_10.htm> (2004 május 26.)
[24] Vö. Bucuraţi-vă de viaţa de familie, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1993.
[25] Vö. Mit kíván meg tőlünk Isten? (Hitnézetek és hagyományok, amelyek nem tetszenek Istennek), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002. <www.watchtower.org\languages\h\library\rq\ article_11.htm> (2004 május 26.).
[26] Vö. EIMUTH, Kurth-Helmuth, A szektások gyermekei, Herder Ecclesia/Kairosz, Budapest, 1999, 172.
[27] Vö. Mit kíván meg tőlünk Isten? (A tisztelet kimutatása az élet és a vér iránt.), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002. <www.watchtower.org\languages\h\library\rq\ article_12.htm> (2004 május 26.).
[28] Vö. Jehova Tanúi – Kik ők? Miben hisznek? (Az egész világra kiterjedő munkájuk és szervezetük), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004, <www.watchtower.org\languages\h\library\jt\ article_07.htm> (2004 május 26.).
[29] NÉMETH, 303.
[30] Vö. DOYSON, Josy, Jehova Tanúja voltam. Agapé, Szeged, 1998.
[31] Általam készített interjú, 2004. május 29., 23 éves férfi.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése