Népszerű bejegyzések

2013. január 25., péntek

Amikor a nagyfejedelmeink (Levedi, Árpád) családtagjai (Dzsilki, Álmos) muzulmánok voltak

Be nem ismert történelmünk, rabok vagyunk a tévhiteinknek, ameddig az igazság nem tesz szabaddá 

“Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket ..."

János Evangyélioma 8. fejezet 40. vers

 

Történelem, korai nagyfejedelmeink őseiről, egy kis vallásos tudnivalóval

Sikerult még egy-két kis darabka történelemcikket visszaszereznem, plusz két csatolmányt Álmosról.
Köszönet druszámnak, M. Jánosnak. Most kiegészítem egy picikét és közszemlére teszem.

Általában azt tudjuk, hogy őseink valahonnan az Ural mellől indultak el, három része van megnevezve az ottani őshazának, egyike Dentu-Mogheria (Don-Magyarorszag). Későbbi lakóhelyek nevei Levedia és Etelköz. Utolsó a Don (Itil, Etel) folyó közelében volt.

Levediáról kevesebbet tudunk, de valami köze csak lehet a finnugor közeghez, hiszen van egy focicsapat Levedia Tallin. Azt tartják, hogy Levedi (jelentése Hattyú) volt a magyarok törzsszövetségének első (nagy) fejedelme. Az új országot, "Levediát", róla nevezték el eképpen. Miután az ellenzők (ellenpárt) kirugták az országból, száműzetésben halt meg, khazárföldön, ahonnan az első felesége származott (a khazár nagykán veje volt). A második felesége szláv volt.

Aztán szóbakerül Álmos és Árpád. Árpádról többet tudunk, de Álmosról kevesebbet. Levediről pedig, nagyon keveset. Nagyon valószínű, hogy Lachyn (jelentése Sólyom) lehetett, egy bolgár krónika szerint, Álmos nagybátyja volt, azaz Álmos édesapjának a testvére. Miért volt két neve, nem tudni. Lehetséges, hogy az egyik név becenév.

Egy bolgár krónika szerint Álmos apja Dzsilki (vagy másképpen Szelkej) volt, aki muzulmán hitre tért és muzulmán országot akart alapítani. Ennek országát örökölte fia, Álmos. Álmos Dzsilki nevezetű apjáról, a magyarok nem tudnak semmit.

Ki volt Dzsilki, Álmos apja, a Dzsagfár Tárihi szerint?

Nagyanyja révén aki nagyon sokat élt, fölül a száz éven, rokonságban állt a khazár uralkodói házzal. Nagyanyja nagyon ragaszkodott ehhez a rokoni ághoz.
A fent említett krónika szerint, Álmos apja, a Bolgár Birodalom baltavarja volt. Azaz uralkodója. Csakhogy... Egyesek szerint ez a cím a Kazár Birodalomban a harmadik legnagyobb méltóság volt. Mivel a Bolgár Birodalom, a Kazár Birodalom fennhatósága alatt állt, ezt a méltóságot a kazár nagykán osztotta ki, annak akinek ő akarta. A baltavar méltóság a leigázott idegen népek felvigyázója volt. Ez némileg okos politikai módszer volt, de egyben veszélyes is. Okos, mivel ha fellázadt egy nép, a baltavar ment azt visszahódítani, saját csapataival, így kímélve volt a khazár erő. Veszélyes, mivel a baltavar, komoly befolyásra és csapatokra tehetett szert, amit aztuán függetlenségi irányba mozdíthatott. 

A DT krónika szerint, Dzsilki ezt a lépést meg is tette, egy muzulmán bolgár birodalmat alapítva, amiért ellenlépésként a khazár nagykán Dzsilki testvérét, Lachynt nevezte ki baltavarnak. Bolgárország így kettészakadt, de a harcokban Lachynt legyőzték, és Khazáriába vonult. Azonban Dzsilki halála után, miután a khazároknak nem sikerült kibékülniük Álmossal, az új baltavarral, aki elutasította a neki ajánlt khazár kagán leányát, a khazárok Lachynt újra trónra juttatták, a kabarok és a magyarok seregei élére téve és Álmos ellen irányították. Lachyn elfogadta a kagán leányát és megkapta a címet és a katonai segítséget. Álmos, a saját seregei élén sikeresen küzdött nagybátja ellen, mig érdekes modon, Álmos fia, nagyapja testvérét, Lachyn támogatta. Majd, látva apja seregének győzelmeit és erejét, amely körbezárta őt és Lachynt, átállt a győztesekhez, kinyitva az ostromlott város, Batavyl (Poltava), egyik kapúját. Álmos vérfürdőt rendezett, de megkímélte nagybátja életét, akit Khazáriába száműztött. A szerencse mégsem kedvezett Álmosnak, mivel a trónra testvére került, Bat Ugyr Mumin. Ezekután, Álmos Kievben székelt, mig visszafoglalhatta a trónt.

A magyar krónikák hiányosságai, a Dzságfár Tárihi fényében

A Dzságfár Tárihi bolgár krónika

A magyar krónikák szerint két verzió van, Álmos, Előd fia és Ügek fia volt. 
"A krónikás hagyomány egy része szerint apja Előd, más része szerint Ügyek volt."
...
"Álmos Anonymus szerint Egyek/Ügyek és Emese fiaként született, más magyar krónikák szerint Ügek unokájaként és Előd fiaként."

A Bécsi Képes Krónika, valamivel többet ír, e szerint Álmos Előd fia és Ügyek, Ed, Csaba és Attila unokája

"↑ Chronicon Pictum - Almus qui fuit Eleud, qui fuit Vgeg, qui fuit Ed, qui fuit Chaba, qui fuit Ethele
Vgeg
Ed (Aedh)
Chaba (Chlochilaibh)
Full name (at birth) Chaba (Chlochilaibh)
Other given names Chlochilaibh"

A Djagfar Tarihi szerint Álmos Gabdulla Djilki (Dzsilki) fia. Ennek halála után, Gabdulla másik fia, Bat Ugyr "Mumin" lett uralkodásra emelve és uralkodott mint "Baltavar" az apja fővárosában, azaz mint legfelsőbb bolgár uralkodó. De egy bizonyos része a bolgár törököknek, a birodalom nyugati részein, Álmost tekintették Baltavarnak. Kievben, hatalmas és pompás sátrat emeltek számára, amely minden más sátor fölött állt. Később, Álmos megszerzi a bolgár birodalom többi részeit és átveszi a hatalmat a testvére kezéből, aki megadja magát harc nélkül a fővárosban.
Ez némileg talál azzal amit a magyar krónikák is mondanak Álmos sikeres Kievi hadjáratáról.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése