Népszerű bejegyzések

2013. január 4., péntek

Az egyesek által ajánlott gyülekezeti névről: Jézus Tanúi (Gyülekezete)Mint egyesek tudják, utolsó időben megmozdultak a Romániai Jehova Tanúiból is néhányan, elhagyva a JTE gyülekezeteket. Felmerült bennük, hogy külön kellene megállni és külön gyülekezeteket alkotni, de milyen név alatt? Hallottam már és ajánlták is a Jézus Tanúi nevet. Valaki kérdezte mi lenne az én hozzáállásom e gyülekezeti név iránt? Hát, nem tudom, hogyan mondjam, hogy ne legyek elutasító sem sértő... Felmerül bennem, ha kellene egy név, miért csak Jézus Tanúi? Az Istenről, az Apáról nem kell tanúskodni? Miért nem foglalnánk mind a kettőt a gyülekezeti névbe?

Valamikor én is ajánltam egy nevet: "Jehova Istennek És Az Úr Jézus Krisztusnak Tanúi" Gyülekezete. De nem szeretném senkire sem erőltetni. Szerintem a gyülekezeti névből nem kellene problémát csinálni, hitkérdést. Hagyjuk meg mindenkinek a lehetőséget, hogy nevezze gyülekezetét és magát úgy ahogyan ő jónak látja. Vannak olyanok is akik egyáltalán nem akarnak gyülekezeti nevet. Ezeket sem kellene lebecsülni, nekik is tiszteletben kell tartani a véleményüket.

Egyesek szerint, minden a Bibliától eltérő más gyülekezeti elnevezés, szektás elnevezés. Melyik akkor a helyes "nem-szektás" bibliai elnevezés? Hiszen több ilyen név van a Bibliában: "az Úrnak útja", "az Istennek útja", "Isten gyülekezete", "Krisztus gyülekezete", "Isten Izráele" is, stb.. Jehova Tanúi és Jézus Tanúi sehol sincs ilyen direkt módon leírva. Csak következtetni tudunk.

Cselekedetek 18:25,26: Ez meg volt tanítva az Úrnak útára; és lélekben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala.És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Prisczilla, magok mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát.

1Korinthus 1:2: Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:

Róma 16:16: Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.

Galata 6:16: És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.

Ebből is látszik, hogy már Pál apostol idejében "lelkiismereti" szabadság volt az elnevezés formája. Mindenki azt használta amit jónak látott és megkedvelt. A korai keresztyének több elnevezést is használtak. Pál apostol nem köti ki "Na, csak így nevezhetitek magatokat." Mi is így kellene tegyünk, példáját követve. Minden bibliai elnevezést helyeslelni és használni kellene. És ha valaki másképpen akarja nevezni magát, nevezze, mi nem fogjuk elítélni őt ezért. Ez lelkiismereti kérdés. De ezek mellett úgy érzem, lelkiismereti szabadság van arra, hogy a mai időnkre és a mai felmerülő tanításbeli kérdések miatt (de erről majd egy másik témában), egy, a mivoltunkat és célunkat bemutató névre lenne szükség. És amit én ajánlok, azt hiszem, megeggyezik a Bibliával, mégsem erőltetném senkire:

"Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kisértetek közt, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek; Hogy semmitől sem vonogattam magamat, a mi hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől." — Cselekedetek 20:19–21.

"Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy  nincsen halottak feltámadása? 
Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. 
Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. 
Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. 
Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel." — 1 Korinthus 15:12–16. 

"A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet."  — Jelenések 3:12.

Köszönet mindazoknak akik elolvasták!
Takács János, Szászfenes, Románia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése