Népszerű bejegyzések

2013. január 5., szombat

Az isteni név kötelez


----- Original Message ----
From: Takacs <ujjaszuletes@
To: jehovatanui@
Sent: Wednesday, September 5, 2007 9:16:24 PM
Subject: Re: [jt] 3032.: Re: Ajándék - A név kötelez(ö)

Ja, de akkor azok a IV századból kitalálták? és ha nem, hanem volt egy korábbi kéziratuk? Mert ez is lehetséges nem?

----- Original Message ----
From: Takacs <ujjaszuletes@
To: jehovatanui@
Sent: Wednesday, September 5, 2007 8:41:01 PM
Subject: [jt] 3032.: Re: Ajándék - A név kötelez(ö)

a nev nem kötelező, ha nem használod szeretetből, mindent szeretetből kell csinálni, 
lekiismereti kérdés... 

----- Original Message ----
From: Toth <eurakvilo@
To: jehovatanui@
Sent: Wednesday, September 5, 2007 8:33:05 PM
Subject: [jt] 3030.: Re: Ajándék - A név kötelez(ö)

Ez érdekes, János. A fordításokban benne van, amik a 4. századból származnak, de a második századból származó másolatokban nincs. Szerinted melyik a megbízhatóbb?


Takacs <ujjaszuletes@ írta, 2007.09.05.: 
Kedves Karcsi, 
Mondjuk ki akkor teljesen azt ami kimondanivaló. Az arámi, vagyis szír "abba" szó, tulajdonképpen "apuka" vagy "apácska". Ez aztán bensőséges, mi? Mered-e igy használni? Volt alkalmam olvasni pár kommentárt az arámi-szír Peshitta fordításokról. Érdekes, hogy bennük megvan ugy az Ó-ban, mint az Újban az alábbi név: Mar Jah, ami az Úr Jah, Mar azt jelenti hogy Úr. És ezek a fordítások nagyon régiek. Ezek a szír keresztyének közel 1400 éven át elszakadva éltek a keresztyénektől, egy muzulmán néptenger közepében a Libanoni hegyvidéken, kb. 2000 ember beszéli még ma is ezt a nyelvet Libanonban. Ha az Új Testamentumban soha sem volt az Isten neve, honnan tették ők be? Mert biztos, hogy akkor még nem voltak Őrtornyok, hogy őket befolyásolják... 
A IV században, Nesztoriusz Konstantinápolyi Pátriárkának - akit később számüztek eretnekség vádja miatt - volt egy Új Testamentuma, ahól a Shém Tob Mátéjához hasonlóan a NÉV szót teszi Isten nevének a helyébe. 
Tehát, egyesek, már, legkésőbb a IV-ik században átáltak a NÉV alakra, mások a Peshitták fordítoi továbbra is megtartották a nevet. 
A zsidó történész, Josephus mondja, hogy a Templom pusztulása után, a zsidó tudosok tovább adták a nevet a tanitványaiknak. Hogy ez igaz, tanúsítja az a tény, hogy 130 körül egy prozelita, név szerint Aquila, Rabbi Akiba felügyelete alatt lefordította, vagy inkább recenzálta a Septuagintát, a görög nyelvő Ó Testamentumot, ahól, láss csodát Aquila és Akiba, héberül irták be az Isten nevét. 
Légy üdvözölve 
Ajálom neked is Gerard könyvét. 
Üdvözöllek 
János

----- Original Message ----
From: Toth <eurakvilo@>
To: jehovatanui@
Sent: Wednesday, September 5, 2007 1:26:23 PM
Subject: [jt] 3022.: Re: Ajándék - A név kötelez(ö)

Bár már felvetettem a gondolatot, de nem kaptam rá választ. Noha Jézus 
valóban azt mondta, hogy "szenteltessék meg a te neved", mégis, minden 
imájában (egy kivételével) Atyjának szólította Istent. Soha (úgy értem, SOHA) 
nem imádkozott így: Jehova, segíts meg.. mindig Atyjának nevezte az Istent. 
Nem az Ő Jehovájához és a mi Jehovánkhoz ment el, hanem az Ő Atyjához és 
a mi Atyánkhoz. A Szentlélek a mi lelkünkkel együtt sem azt kiáltja Pál szerint, 
hogy Jah, Jehova, hanem Abba, Atya. Ezt a tényt pedig megcáfolni egyszerűen 
2 idézettel a Jelenések könyvéből, amiben benne van a HalleluJah, édeskevés. 
A magam részéről követem a Mester példáját. ;)

Bodos <jbodos@ írta, 2007.09.05.: 
Sziasztok!

Nekem csak egy élmény jutott eszmbe, amikor az éppen csak beszélni tanuló kis unokahugom, azt montda az apukájának (az öcsémnek) hogy Janikám... mert ugye ezt hallotta otthon... de annyira visszatetsző és idegen volt nekem valahogy nekem is közelebbi kapcsolatot feltételez az ha egy gyermek azt mondja az apukájának, hogy édesapa, vagy apu vagy valami ilyesmi... 

Én persze nem használtam sose ezt az ideológiát, és nem tudom kinek mit jelent, ha meglátja vagy meghallja, tény hogy angol nyelvterületen, nem csak a Jehova tanui közösségében (pl. karizmatikus mozgalmakban, messiáshívő zsidó közösségekben stb.) sokkal elterjedtebben használt kifejezés mint mondjuk magyarországon vagy a magyar nyelvben. De tudnék még néhány példát mondani: "Prince of Peace" -sokkal gyakoribb elnevezés Jézusra, mint a Békesség fejedelme magyarul, vagy a "Counsellor" mint a Tanácsos. No ezek csak érdekességek... amik eszembejutottak... 

Szóval sztem is különbség van a között, hogy tudom, hogy apukámat Józsefnek hívják, és a között, hogy akárhányszor szólok hozzá, akkor így is szólítom vagy nem... :-)))

udv.
BJ

-- 
--------------
Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria! 
Fussy? Opinionated? Impossible to please? Perfect. Join Yahoo!'s user panel and lay it on us. 
Building a website is a piece of cake. 
Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Ezt az emailt az "egykori és akítív Jehova Tanúi" levelezőlista tagjaként kaptad 

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Be a better Globetrotter. Get better travel answers from someone who knows.
Yahoo! Answers - Check it out. 

----- Original Message ----
From: Takacs <ujjaszuletes@
To: jehovatanui@
Sent: Wednesday, September 5, 2007 7:58:42 PM
Subject: Re: [jt] 3021.: Re: Ajándék

Szia Józsi, 
Megpróbálom 
Még előfordul a Jah Jehova, nem tudom pontosan hól 
Jehovah Shalom azt jelenti, hogy "Jehova a Béke", Jehovah Jireh pedig, "Jehova a Gondviselő" 
Egy francia nevű tanú, tanult ember, Gerard Gertoux írt egy nagyon jó könyvet Jehova nevéről, annak kiejtéséről és a vele kapcsolatos történeli tudnivalókról. Románban megvan vagy 6 fejezet, lefordítva.
Itt megrendelhető 
http://www.amazon.com/Y-eH-oW-aH-Which-Pronounced-Written-I_Eh_Ou_Ah/dp/0761822046 
Pár levelet váltottam vele és a honlapját is olvastam, és jogot is adott arra, hogy honlapjáról vegyek irásokat 
Ez a honlapja 
http://gertoux.online.fr/divinename/faq/A12.htm 
Ő azt állítja, hogy az isteni nevet ugy ejtik ahogy irják és az óhéberben nem voltak csupán magán és mássalhangzók, hanem egybekötöttek is voltak, valami olyan lehetett mint a románbam a che, chi, ghe, ghi - a románoknál vannak ilyen magánhangzós és mássalhangzós egybekötött "betük" az ABC-ben 
Igy nézne ki magyarba átültetve a 2 Mózes 3:13-18 
13.wayyöº´mer möšè ´el-hä|´élöhîm hinnË ´änökî bä´ ´el-Bünê yiSrä´ël wü´ämarTî lähem ´élöhê ´ábôtêkem šüläHaºnî ´álêkem wü´ä|mrû-lî mà-ššümô mâ ´ömar ´álëhem
14. wayyöº´mer ´élöhîm ´el-möšè ´e|hyè ´ášer ´e|hyè wayyöº´mer Kò tö´mar libnê yiSrä´ël ´e|hyè šüläHaºnî ´álêkem
15. wayyö´mer `ôd ´élöhîm ´el-möšè Kò|-tö´mar ´el-Bünê yiSrä´ël yhwh ´élöhê ´ábötêkem ´élöhê ´abrähäm ´élöhê yicHäq wë´löhê ya`áqöb šüläHaºnî ´álêkem zè-ššümî lü`öläm wüzè zikrî lüdör Dör
16. lëk wü´ä|sapTä ´et-ziqnê yiSrä´ël wü´ämarTä ´álëhem yhwh ´élöhê ´ábö|têkem nir´â ´ëlay ´élöhê ´abrähäm yicHäq wüya`áqöb lë´mör Päqöd PäqaºdTî ´etkem wü´et-he`äSûy läkem Bümicräºyim
18: …yhwh ´élöhê hä|`ibriyyîm...
A jelentéséről azt mondja, hogy az a "hwh" "hawah" - "lenni" ige egyik módosult, cselekvő alakja és jelenti "leszek" (mindaz ami vagyok). Ez kilátszik abból is ahogyan Isten elöször körülírja Mózesnek a 14-versben, hogy ő már VALAKI az égben: Vagyok A Ki Vagyok, de löttük még ki kell jelentenie magát, ezért a "hwh-lenni"-vel kapcsolatos cselekvő nevet adta magának. 
Számunkra furcsa lehet, mert más kulturában élünk, de akkor és ott a neveknek mindig volt valamilyen jelentőségük, viszont nálunk nincs. Számomra Isten a JHVH neve alatt azt jelenti hogy: A NAGY LESZEK. Én értem mire célzott Isten evel a LENNI igével, hogy mindazt véghezviszi amit eltervelt magában. 
Érdekes az is, hogy az akkori ember nem félt leegyszerüsíteni Isten nevét. A "Jah" forma, a JEHOVA név költői kisalakja, mint a Jánosnál: Jani, Janó, Jancsi. Továbbá, érdekes, hogy nem ez volt az egyetlen ilyen költői kisalakja, hanem volt a "Jo" és a "Je" alakja is, mint ahogy a Jánosnál is több van. Ma ezt is furcsálják, hogy isten nevével igy lehet "bánni" pedig hétköznapi jelenség a mai nevek leröviditése. 
Még rákérdezhetsz. 
Üdvözöllek 
János 
----- Original Message ----
From: Bodos  <jbodos@
To: jehovatanui@
Sent: Wednesday, September 5, 2007 1:24:12 PM
Subject: [jt] 3021.: Re: Ajándék

Szia János!

Ennek az igének a megfelelője is szerepel az énekben... 
Ha már a neveknél tartunk tudnád nekem értelmezni nekem?

Zsolt 68,5. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és örüljetek előtte.
Tudja valaki miért csak ezen az egy helyen lett így lefordítva??

Arra monjuk van sejtésem, hogy miért a Zsoltárok könyvében fordul elő nagy számban...

Bocsi néha elgondolkodom így magamban...

udv.
BJ


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése