Népszerű bejegyzések

2013. június 25., kedd

Polikárp imája szerint...

Polikárp imája szerint... ...a lélek is feltámad, tehát, logikus, hogy elöször meghal.

Euszebiosz Egyháztörténelméből:
"Atyja a te szeretett és áldott szolgádnak, (παιδός "szolgádnak" és nem pedig υiοs "fiadnak" van a görög szövegben) Jézus Krisztusnak, aki által megkaptuk, hogy a te ismeretedre jussunk, az angalok Istene és a hatalmasságoké és az egész teremtésnek és az összes igazak nemzetségének Istene, akik színed előtt élnek: áldalak téged, hogy eme napra és órára méltónak találtál, hogy részem lehessen a vértanúk számában, Krisztusod kelyhében, az örök életre való feltámadásra, mind a léleknek és a testnek, a szent szellem általi romolhatatlanságban. Ezek között, hadd fogadtassak el előtted ezen a napon gazdag és megfelelő áldozatul, ahogyan te, hűséges és igaz Isten, előre elrendelted és megjelentetted és betöltötted. Ezért téged dicsőítelek mindenért, téged áldalak, téged magasztallak, az örökkévaló főpap által, Jézus Krisztussal, a te kedves fiaddal, aki által és akivel a szent szellemben neked legyen dicsőség mind most és az eljövendő időkben, Ámen."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése