Népszerű bejegyzések

2013. október 21., hétfő

Az idő relativitása

2. Az idő relativitása: A relativitáselmélet két, Albert Einstein (1879-1955) által kidolgozott, a tér és az idő szerkezetére vonatkozó fizikai elmélet összefoglaló elnevezése. A természettudományokban csak kevés felismerés váltott ki olyan forradalmi változást, mint az einsteini relativitáselmélet. A newtoni mechanikát, melyben a teret és az időt abszolút mennyiségeknek tekintik, egy általánosabb mechanikává bővítette. A bevált newtoni mechanikával olyan folyamatok írhatók le, melyekben az összes előforduló sebesség kicsi a fénysebességhez képest. 

A relativitáselmélet szerint az időnyíl nem állandó sebességgel mozog, hanem függ a vonatkoztatási rendszer mozgásától. Egy óra relativisztikus időeltérése függ attól a v sebességtől, mellyel egy nyugvó rendszerben lévő órához képest mozog. Hogy milyen csekély ez az időeltérés még rendkívüli földi körülmények között is, azt jól mutatja a következő kísérlet. 1971-ben egy cézium-atomóra 15 óráig repült egy repülőgép fedélzetén 278 m/s (= 1000 km/h) sebességgel. Ezután egy a földön levő azonos órához képest 4,7*10-8 időrövidülést mutatott. Ez megfelel az Einstein szerint várt idődilatációnak (lat. dilatatio = haladék, határidő; itt: rövidülés). A relativisztikus hatások akkor válnak jelentőssé, ha a sebességek összehasonlíthatók a fénysebességgel (pl. atomfizika, csillagászat). A rövid életű elemi részecskék élettartama jelentősen megnőhet, ha azok közel fénysebességgel repülnek. 

Földi életfeltételeink szempontjából a relativisztikus időhatások csekély mértékük miatt teljesen jelentéktelenek. Ezért itt megelégszünk ennyivel. 

http://www.krisztus.ro/olvasmany7.php


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése