Népszerű bejegyzések

2014. december 17., szerda

THNETOPSYCHITAK - Google translate

 THNETOPSYCHITAK - Google translate, magyar, roman, angol

THNETOPSYCHITES, s. mr. pl. (Hist. Ecclesiast) ősi eretnekek, azt hiszik, hogy az emberi lélek tökéletesen hasonlít az állatok, és hogy haldoklik a testtel. Lásd.

Ez a szó áll θνητὸς görög, halandó és ψυχὴ, lelkét.

Azt sehol ezekben az eretnekek St. John Damaszkuszi eretnekségek. XC. hogy kivéve, ha azok megegyeznek a által említett Eusebius, Hist. Ecclesiast. Liv. IX. c. xxxviij. ahol azt mondják, hogy az idő Origenész ott volt Szaúd eretnekek, azt hiszik, hogy az emberi lélek haldoklik a testtel, de ressusciteroit a test végén a világ. Özséb hozzáteszi Origenész cáfolta ezeket az eretnekeket Tanács számos, és abban, hogy vissza a hibáikból. Augustine és Isidore nevű Arab eretnekek.

Marshal az ő asztalok, eltorzult szó hiba a tárgyalás, mert azt írja thenopsychites a város thnetopsychites: Azt is hozza a hatodik században, de nem tudjuk kitalálni, hogy mi alapján azt tény.


 THNETOPSYCHITES, s. dl. pl. (Hist. Eclesiastul) eretici vechi, crezând sufletul uman a fost perfect similară cu cea a fiare, și că ea a fost pe moarte cu corpul. A se vedea.

Acest cuvânt este compus din θνητὸς greacă, muritor, și ψυχὴ, suflet.

Se găsește nicăieri în aceste eretici Sf. Ioan Damaschin, Heres. xc. la excepția cazului în care sunt aceleași cu cele menționate de Eusebiu, Hist. Eclesiastul. liv. IX. c. xxxviij. în cazul în care se spune în timpul lui Origen nu a avut eretici saudite, crezând sufletul omenesc a fost pe moarte cu corpul, dar ressusciteroit cu corpul de la sfârșitul lumii. Eusebiu adaugă Origen a respins aceste eretici în numeroase consiliu, și aducându-le înapoi din propriile greșeli. Augustin & Isidor numit eretici arabe.

Mareșalul în tabelele sale, desfigurat vina cuvânt al ședinței pentru că el scrie thenopsychites în orașul de thnetopsychites: De asemenea, pune în secolul al șaselea, dar nu putem ghici pe ce bază a fapt.


 THNETOPSYCHITES, s. mr. pl. (Hist. Ecclesiast) ancient heretics, believing that the human soul was perfectly similar to that of beasts, and that she was dying with the body. See.

This word is composed of θνητὸς Greek, mortal, and ψυχὴ, soul.

It is found nowhere in these heretics St. John Damascene, heres. xc. to unless they are the same as those mentioned by Eusebius, Hist. Ecclesiast. liv. IX. c. xxxviij. where it is said that in the time of Origen there had Saudi heretics, believing that the human soul was dying with the body, but ressusciteroit with the body at the end of the world. Eusebius adds Origen refuted these heretics in numerous council, and bringing them back from their mistakes. Augustine & Isidore called Arab heretics.

Marshal in his tables, disfigured word fault of the hearing because he writes thenopsychites in the town of thnetopsychites: It also puts in the sixth century, but we can not guess on what basis he fact.


 THNETOPSYCHITES, s. m. pl. (Hist. ecclésiast) anciens hérétiques, croyant que l’ame humaine étoit parfaitement semblable à celle des bêtes, & qu’elle mouroit avec le corps. Voyez .

Ce mot est composé du grec θνητὸς, mortel, & ψυχὴ, ame.

On ne trouve nulle part ces hérétiques que dans S. Jean Damascene, hérés. xc. à-moins qu’ils ne soient les mêmes que ceux dont parle Eusebe, hist. ecclésiast. liv. IX. c. xxxviij. où il est dit que du tems d’Origene il y avoit en Arabie des hérétiques, croyant que l’ame humaine mouroit avec le corps, mais qu’elle ressusciteroit avec le corps à la fin du monde. Eusebe ajoute qu’Origene réfuta ces hérétiques dans un concile nombreux, & qu’il les fit revenir de leurs erreurs. S. Augustin & Isidore les appellent hérétiques arabes.

Marshal, dans ses tables, a défiguré ce mot faute de l’entendre, car il l’écrit thenopsychites, au-lieu de thnetopsychites : il les place aussi dans le sixieme siecle, mais on ne peut deviner sur quel fondement il l’a fait.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése